Zápisy a uznesenia z rokovaní

Rok 2018

Zasadnutie výboru 27.decembra 2018  TUTUTU


Rok 2017


Rok 2016

Zasadnutie výboru 19.februára 2016    TUTUTU

Zasadnutie výboru 8.apríla 2016     TUTUTU

Zasadnutie výboru 20.mája 2016    TUTUTU

Zasadnutie výboru 24.júna 2016     TUTUTU

Zasadnutie výboru 31.augusta 2016    TUTUTU

Zasadnutie výboru 30.decembra 2016    TUTUTU

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2016 (VČS 2016)    TUTUTU

Správa o činnosti za rok 2016     TUTUTU

Žiadosť o finančný príspevok     TUTUTU


Rok 2015

Zasadnutie výboru 9.januára 2015    TUTUTU

Zasadnutie výboru 6.februára 2015     TUTUTU

Zasadnutie výboru 11.septembra 2015    TUTUTU

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2015 (VČS 2015)    TUTUTU

Správa o činnosti za rok 2015     TUTUTU