Športová streľba

Streľba ako športová disciplína je súčasťou modernej olympiády už od jej vzniku, samostatná ženská kategória však bola do programu pridaná až po takmer storočí v roku 1984. Olympijské strelecké disciplíny sa delia do troch skupín: puškové, pištoľové a brokové.

V puškách a pištoliach sa strieľa na stacionárne ciele tvorené sústrednými kruhmi zo vzdialenosti 10, 25 alebo 50m, pričom v závislosti od disciplíny strelci stoja, kľačia, ležia, alebo vystriedajú všetky tri polohy.

Brokové disciplíny, teda skeet a trap, sú súťažou v streľbe z brokovnice na letiace terče, ktorým sa hovorí aj holuby. Na hrách v Paríži v roku 1900 sa totiž ešte strieľalo na živé(!) holuby, keďže tieto disciplíny nadväzujú na tradičný lov vtákov.

Odtiaľ pochádza aj názov disciplíny trap – slovo anglicky znamená „pasca“ a označovalo klietku, z ktorej sa holuby vypúšťali. Dnes toto označenie zdedilo zariadenie, ktoré náhodne do rôznych smerov vystreľuje terče, ktoré musí strelec trafiť. Strelec má okrem finálového kola na každý terč, ktorý vyletí na jeho povel, dva náboje. Za platný zásah sa považuje, ak z holuba odletí okom rozhodcu viditeľný úlomok. Pre lepšiu identifikáciu bývajú terče naplnené aj farebným prachom.

Skeet je podobná a predsa trochu odlišná disciplína, ktorej meno je odvodené od škandinávskeho slova označujúceho streľbu (‚skyte ‘). Strelec je pri nej povinný držať zbraň dole opretú o pás (tzv. lovecké postavenie) až do okamihu, keď vyletí terč, resp. terče. Tie sú vystreľované v dvoch rôznych výškach po jednom alebo po dvoch z dvoch veží na oboch stranách poľa. Nemusia tiež vyletieť hneď, ale v ktoromkoľvek okamihu do troch sekúnd od strelcovho povelu. Na každý terč má pritom iba jednu ranu.

Mužské disciplíny

10 m vzduchová pištoľ (60 striel)
10 m vzduchová puška (60 striel)
25 m rýchlopalná pištoľ  (60 striel)
50 m ľubovoľná pištoľ (60 striel)
50 m ľubovoľná malokalibrovka (puška), 3 polohy (3×40 striel)
50 m ľubovoľná malokalibrovka (puška) poležiačky (60 striel)
double trap (150 terčov, vystreľované sú vždy dva naraz)
skeet (125 terčov)
trap (125 terčov)

Ženské disciplíny

skeet (75 terčov)
trap (75 terčov)
10 m vzduchová pištoľ (40 striel)
10 m vzduchová puška (40 striel)
25 m športová pištoľ (30+30 striel)
50 m športová malokalibrovka (puška), 3 polohy (3×20 striel)

Klubový oddiel športovej streľby sa delí na dospelých strelcov a na oddiel juniorov a oba tieto oddiely dosahujú pravidelne na pretekoch na Slovensku veľmi dobré výsledky.

Viac sa dozviete na samostatnej stránke športovej streľby juniorov:  http://diabolka.sk/novinky/