Funkcionári klubu

Výbor ŠSK

Predseda: Ing. MIKULÁŠI Pavel
Tajomník: Jozef Pavlík ml.
Členovia:
Miroslav Sokáč
Stanislav Poljovka
Marcel Hanulík
Daniela Andrejková

Hospodár a správca strelnice : Jozef Pavlík st.