Charakteristika, možnosti a vybavenie

Strelnica sa nachádza v bývalom kameňolome a prístup k nej je po spevnenej štrkovej ceste z obce Zvolenská Slatina. Veľkosť streleckej plochy je 50 x 50 m. Počet streleckých dráh je 15, pričom strelnica disponuje funkčným otočným terčovým systémom vo vzdialenosti 25 m, ktorý je zároveň krytý voči dažďu. Vo vzdialenosti 50 m je umiestnená železná konštrukcia pre zavesenie držiakov streleckých terčov. Nakrytá časť strelnice umožňuje streľbu i za nepriaznivejšieho počasia.

Logistická časť strelnice umožňuje posedenie v zastrešenej časti s 3 veľkými stolmi a drevenými lavicami. V priestore strelnice sa nachádza bufet, ktorý je otvorený na požiadanie a sklad streleckého materiálu. Neďaleko logistickej časti sa nachádzajú 3 vonkajšie železné toalety.

Strelnicu využíva zhruba 180 členov rozdelených na samostatné skupiny, ktoré sa venujú športovej streľbe,  IPSC,  historickej streľbe a pod. Každá z týchto skupín má vyčlenený samostatný skladový priestor pre svoj materiál (terče a stavy) v areáli. Z tohto dôvodu je nutné v prípade prenajatia strelnice inými subjektmi doniesť si vlastné stavy a terče.

Streľba je možná v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. Počas sviatkov len do 17,00 hod. Nočná streľba je zakázaná.