Partneri

V prípade, že máte záujem o spoluprácu, o možnosť sponzorovať naše strelecké aktivity, súťaže alebo máte záujem o zverejnenie svojich bannerov na našej strelnici, kontaktujte predsedu športového klubu alebo správcu strelnice.  

Správca strelnice: Jozef Pavlík ml. 0905 667 421

strelecky kurz a zážitok od armytrainingu.sk strelecký kurz, zážitok od armytrainingu.skStrelecký výcvik, kurzy a zážitky na strelnici realizuje spoločnosť ARMY TRAINING

www.armytraining.sk