Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o členstvo v klube na stiahnutie : TUTUTU

Stanovy klubu na stiahnutie: TUTUTU

Prevádzkový poriadok strelnice na stiahnutie: TUTUTU

Zmluva na prenájom strelnice na stiahnutie: TUTUTU