Členské poplatky

Členský poplatok za člena streleckého združenia na jeden rok je vo výške 65 €.

Členské príspevky sa za daný rok musia zaplatiť najneskôr do konca januára nového roku.

Číslo účtu: SK75 0900 0000 0000 7163 4705

Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a rok, za ktorý ste platbu poslali.