Aktuálne oznamy pre členov klubu

Poukážte nám 2% dani z vašich príjmov, podporíte tak našu strelnicu!

Výbor Športovo streleckého klubu „Strieborník“ ZV-00987 Zvolenská Slatina, sa obracia na svojich členov o poskytnutie sumy 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2020. Získanie iných osôb z rodinných príslušníkov alebo známych, je vítané. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Tlačivo – „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“ na účely vyhlásenia o poukázaní 2% zaplatenej dane fyzickej osoby, podľa zákona č. 595/2003, Vám vystaví zamestnávateľ, resp. subjekt, ktorý Vám robí dane z príjmov za príslušné daňové obdobie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, sa nachádza v prílohe tohto e-mailu. Ak, by niekto nemal možnosť vytlačiť si „Vyhlásenie o poukázaní…“, alebo by tlačivo nevedel vyplniť, tlačivo a pomoc pri vyplnení Vám poskytne p. Pavlík ml. alebo p. Mikuláši. Obe tlačivá je nutné vypísať a doručiť do 30.4.2021 na Daňový úrad. Druhá možnosť je, že obe tlačivo doručíte k menovaným členov výboru do 25.4.2021, ktorí zabezpečia doručenie tlačív na daňový úrad.

Za poskytnutie uvedenej sumy Vám  vopred ďakujeme.

S pozdravom

Výbor Športovo streleckého klubu.


 

Vážení členovia ŠSK – Strieborník, Zvol.Slatina

Na  výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 31.7.2020 na strelnici výbor našeho ŠSK – Strieborník prijal túto správu o činnosti za posledný rok.

Kliknutím na ikonu sa vám stiahne do vášho PC predmetný dokument.

Správa o činnosti ŠSK- Strieborník 2020
Správa o činnosti ŠSK- Strieborník 2020
 
 


OZNAM

Oznamujeme všetkým našim členom, že členské príspevky za rok 2020 je nutné uhradiť najneskôr do konca Decembra 2020!

Výška členského poplatku je 60 eur.

Číslo účtu: SK75 0900 0000 0000 7163 4705

Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a rok, za ktorý ste platbu poslali.


Kalendár akcií klubu

Prehľad streleckých akcií na strelnici STRIEBORNÍK – Zvolenská Slatina v roku 2019 zaradených do kalendára SSZ. 

Ďalšie akcie môžu byť do kalendára zaraďované priebežne:

Podujatie Charakter Disciplína Termín
„Cena Mieru“  – mládež zároveň PSŽ ZŠ  I. kolo slávia bude včas zverejnený
„Cena Jána Bahýľa“- mládež zároveň PSŽ ZŠ IV. kolo slávia bude včas zverejnený
„ O geletku bryndze“ zo vzduchových zbraní IV. kolo KSL a zároveň VC bude včas zverejnený
Jarná brigáda      
I. kolo KSL BB a zároveň Cena oslobodenia strelecká súťaž MaPi, MaPi, VPi bude včas zverejnený
       
  II. kolo KSL BB strelecká súťaž  MaPi, MaPi, VPi  bude včas zverejnený
IX. kolo SSL, MK BB a Memoriál „L. Doskočila“ SL historici bude včas zverejnený
V. kolo KSL BB „Cena Stanislava Toporku“ KSL MaPi, MaPi, VPi bude včas zverejnený
 M-SR z predoviek   historici bude včas zverejnený
Jesenná guľa klubová súťaž      bude včas zverejnený