Historická streľba

Streľba z historických zbraní má na Slovensku viac ako 20 ročnú tradíciu. Prvé kroky boli urobené začiatkom roku 1990 v športovo-streleckom klube Slovnaft Bratislava, kde dodnes pôsobí klub vojenskej histórie, ktorý sa zaoberá rekonštrukciami bitiek najmä z napoleonovského obdobia. Členovia klubu mali vo vlastníctve niekoľko kresadlových pušiek, na základe čoho sa rozhodli usporiadať streleckú súťaž, ktorá mala pozitívne ohlasy.

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa na Slovensko začali importovať repliky rôznych historických zbraní. V roku 1994 boli usporiadané prvé majstrovstvá Slovenska. Zo živelnosti sa postupne prechádzalo k vysokej organizovanosti. Prijali sa medzinárodné pravidlá, podľa ktorých sa strieľa dodnes. Slovenskí strelci prešli pod záštitu Slovenského streleckého zväzu a neskôr sa stali členmi medzinárodnej organizácie MLAIC. Od svojho vzniku sa čierno-prachová streľba stále – počtom disciplín i počtom strelcov.

Klubový oddiel historickej streľby je zastúpený početnou skupinou strelcov, ktorá sa zúčastňuje na rôznych športových a prezentačných akciách po celom Slovensku.