Kontakt

Športovo strelecký klub

ZV-0097

Borovianská cesta 17/1346

962 01 Zvolenská Slatina

.

IČO: 35 988 983

DIČ: 2021459220

.

IBAN: SK75 0900 0000 0000 7163 4705

Šk nie je platcom DPH.

Register: Živnostenský list zapísal do evidencie Okresný Úrad Zvolen dňa 17.12.1999

.

Korešpondenčná adresa:

 Jozef PAVLÍK, 962 01 Zvolenská Slatina, Malá Strana 45

 Tel: 0905 667 421; E-mail: pavlik.jozo74@gmail.com;

.

Správca strelnice:

Jozef Pavlík st. t.č.: 0902 259 468

.

Zmluvy o prenájme alebo využití strelnice:

Jozef Pavlík ml. 0905 667 421