pomocna stranka

Prevádzkujeme strelnicu STRIEBORNÍK.
Povolenie na prevádzku strelnice VB 9-107/40-83 (9-353/40-90).

Správca strelnice:

Jozef Pavlík st. t.č.: 0902 259 468

Zmluvy o prenájme alebo využití strelnice:

Jozef Pavlík ml. 0905 667 421

Adresa

Strelnica STRIEBORNÍK

Borovianská cesta 17/1346

962 01 Zvolenská Slatina

Hodiny

Pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod.