IPSC

Tento nový a vzrušujúci druh streľby má svoje korene v Californii, USA v 50-tych rokoch. Rýchlo sa rozšíril na všetky kontinenty vrátane Európy, Austrálie, Strednej a Južnej Ameriky a Afriky. Medzinárodná organizácia International Practical Shooting Confederation (IPSC) bola založená na International Combat Pistol Conference konanej v Columbii, Missouri, USA v máji 1976. Štyridsať ľudí z celého sveta bolo pozvaných na konferenciu aby určili povahu a budúcnosť praktickej streľby.

Plukovník Jeff Cooper bol zvolený predsedom a bol vyhlásený za prvého prezidenta svetovej IPSC.

Povýšenie presnosti, sily a rýchlosti na tri rovnocenné elementy bolo hlavným cieľom konferencie ako aj postupy a pravidlá na bezpečnú manipuláciu so zbraňami. Boli schválené stanovy, čím vznikla konfederácia. Bolo zadefinovaných osem princípov praktickej streľby a motto – DVC – Dilegentia, Vis, Celeritas (Presnosť, sila, rýchlosť) bolo stanovené na zvýraznenie vyváženosti.

V dynamickej streľbe musí pretekár podeliť presnosť, silu a rýchlosť do víťaznej kombinácie.

Terče sú rozmerov 75 cm krát 45 cm s centrom veľkosti 15 cm predstavujúc „A zónu“. Väčšina pretekov sa koná na malých strelniciach, s maximálnou vzdialenosťou 40 m. Niekomu sa môže zdať ľahké zasiahnuť 15 cm A-zónu na 40 m, ako je to pri mierenej streľbe, no v IPSC sa strieľa so zbraňami minimálneho kalibru 9mm. Toto minimum odzrkadľuje praktickú podstatu tohto moderného športu a zvládnutie plne výkonnej zbrane je podstatne ťažšie ako strieľať terčovou pištoľou so slabým spätným rázom, hlavne keď strelec potrebuje strieľať čo najrýchlejšie. Čas totiž hrá významnú úlohu. V parkúroch s pevným časom, je veľmi krátky čas na vystrelenie predpísaného množstva rán a pri neobmedzených sa počet nastrieľaných bodov delí časom, potrebným na zostrelenie terčov.

V rámci klubu strieľa partia strelcov aj dynamickú streľbu podľa medzinárodných pravidiel IPSC (pozri www.ipsc.org). Je to streľba na čas a presnosť – v skratke, strieľa sa na papierové a kovové terče. Vedúci klubového oddielu IPSC je p. Miroslav HUKEL a p. Jozef URDA.  

Klubový oddiel IPSC dosahuje pravidelne na pretekoch na Slovensku dobré výsledky. Miroslav Hukel je vicemajster Slovenska v kategória senior za rok 2015, celkovo 7.miesto, rok 2016 10.miesto , 3.miesto Tekovská liga…). Podobne veľmi dobre je na tom aj Jozef Urda, ktorý na posledných pretekoch Turčianskej ligy IPSC 2017 výborné dosiahol 3 miesto.

Tréningy mávame v stredu od 16:00 do 18:00 a v sobotu doobeda od 08:00 – 12:00.

Kto má záujem skúsiť niečo dynamické môže si to prísť vyskúšať.