Funkcionári klubu

Výbor ŠSK

Predseda : Ing. MIKULÁŠI Pavel
Podpredseda pre pištole : Ing. Ján Kulich
Podpredseda pre pušky : Ing. Miroslav Kubiš
Podpredseda pre historické zbrane : Marcel Hanulík
Podpredseda pre telesne postihnutých : Pavel Záchenský

Tajomník : Jozef Pavlík ml.
Hospodár a správca strelnice : Jozef Pavlík st.

Revízna komisia ŠSK:
Predseda : JUDr. Ladislav Nosáľ
1.člen : Eva Kulichová
2.člen : MUDr. Ján Bukový